wat we doen

GrondGidsen maakt beleid dat aanspreekt. Beleid dat verleidt om te lezen. Dat duurzaam te gebruiken is.
Foto: Gemeente Veenendaal

Wij maken beleid tastbaar

GrondGidsen maakt beleid dat aanspreekt.
Beleid dat verleidt om te lezen. Dat duurzaam te gebruiken is. Ook concretiseert GrondGidsen beleid in een ontwikkelstrategie. GrondGidsen kijkt met een frisse blik naar de wens van de opdrachtgever. Samenwerken en co-creatie zijn uitgangspunten in onze werkwijze. GrondGidsen gelooft in een beleid dat samen met de opdrachtgever wordt bedacht. Een beleid dat zich onderscheidt door een pragmatische en toepasbare invalshoek. De routekaart is de signatuur van GrondGidsen. Het is onze uitdaging om voor onze klant een beleidsstuk te schrijven dat krachtig, strategisch en werkbaar is. Kort en grondig.

GrondGidsen...

…schrijft beleid

GrondGidsen schrijft beleid. Leesbaar en toepasbaar beleid in een aantrekkelijk vormgegeven jasje. Beleid met een duidelijke visie voor het ruimtelijk domein. Beleid dat de overheid helpt om een goede afweging te maken hoe zij positie inneemt om haar ambities en opgaven waar te maken. Bij steeds veranderende omstandigheden en invloeden. GrondGidsen maakt maatwerk met een herkenbare en eigen signatuur.

…reviewt beleid

De opdrachtgever schrijft. GrondGidsen leest mee. GrondGidsen adviseert hoe beleid vanuit de inhoud en de structuur een krachtig en verleidelijk instrument kan worden. GrondGidsen polijst het concept tot een prettig leesbaar, inhoudelijk begrijpelijk en verleidelijk beleidsdocument.

…concretiseert beleid

GrondGidsen maakt het beleid daadwerkelijk toepasbaar in een duidelijke koers. Een koers die helpt om een grond- en/of ontwikkelstrategie en de inzet van instrumenten te bepalen. Een opdracht die ook vanuit de stedenbouwkundige en programmatische opgave kan starten. GrondGidsen werkt met Los stadomland en Braining the Future samen om vanuit de ambities en kaders, het ruimtelijk speelveld en financiële en juridische haalbaarheid, tot een optimale afweging en integraal advies te komen.

Scroll naar boven