Over ons

Met GrondGidsen bundelen terp! en Hard nodig hun krachten om beleid in het ruimtelijk domein te maken. De expertises van terp! als onderhandelaars en strategen in grondzaken en die van Hard Nodig als planeconomen, controllers en woningbouwregisseurs geven de samenwerking een meerwaarde met goed beleid als resultaat.

Wij drinken graag een kop koffie/thee met je, als ...

–  je planeconoom of grondzakenenthousiast bent, een nieuwe uitdaging zoekt en denkt die bij ons te vinden.
óf 
– als je een stage-opdracht zoekt en planeconomie en grondzaken je droom is.

Het team

Maarten van der Terp

Maarten verdient zijn sporen als grondzakenstrateeg. In het vakgebied van grondzaken, gebiedsontwikkeling en vastgoed is hij in staat om met zijn adviesbureau voor grondzakenstrategie terp! het speelveld en de sfeer te veranderen.

Hij brengt partijen in hun kracht aan tafel om tot een resultaat te komen dat het eerste gewin overstijgt. Dit bereikt hij met een combinatie van vakinhoudelijkheid, menselijke interactie en gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen.

Hij ziet het als een uitdaging om van een ‘mission impossible’ een ‘mission possible’ te maken. Vanuit een projectmatige en doelgerichte aanpak streeft hij ernaar projecten af te ronden binnen de gestelde kaders. Met het oog op het resultaat maakt hij graag de verbinding tussen strategie, tactiek en uitvoering.

Olivia Jansen-Yuen

Olivia werkt ruim tien jaar in de wereld van gebiedsontwikkeling, op strategisch en tactisch niveau. Zowel beleidsmatig als met de voeten in de klei bij concrete projecten.

Olivia vertegenwoordigt binnen GrondGidsen de financiële discipline. Vanuit haar eigen bedrijf, Hard nodig, helpt zij opdrachtgevers met planeconomie, project- en risicomanagement, controlling en regie op woningbouw bij gebiedsontwikkeling.

Ook helpt zij gemeenten om hun grondbedrijf te structureren en verslaglegging naar een hoger niveau te brengen. Klanttevredenheid staat bij Olivia hoog in het vaandel. Daar doet ze graag een stapje extra voor.

Lex van den Nieuwenhof

Lex is gebiedseconoom bij Grondgidsen. Door de combinatie van de opleidingen vastgoed en makelaardij en stedenbouw bekijkt hij vraagstukken vanuit een breder ruimtelijk economisch perspectief. Lex schakelt en denkt makkelijk op verschillende niveaus mee.

Lex vindt het leuk om opdrachtgevers te helpen met multidisciplinaire gebiedsontwikkelingen, zowel operationeel, tactisch en strategisch. Daarnaast helpt hij opdrachtgevers met project- en risicomanagement in het grondbedrijf. Ook als projectleider of projectontwikkelaar binnen een woningcorporatie kan Lex onze klanten versterken.

Paul Maas

Paul verzorgt als strategisch planeconoom voor complexe gebiedsontwikkelingen haalbaarheidsberekeningen, de grondexploitatie, de risico- en gevoeligheidsanalyses, grondprijsberekeningen, de ontwikkel- en gronduitgiftestrategie, onderhandelingen met samenwerkingspartners, de verslaglegging en het kostenverhaal bij private ontwikkelingen. 

Roos van Schie

Roos werkt als planeconoom en helpt gemeenten bij het voeren van grondexploitaties en kostenverhaal bij private ontwikkelingen. Daarnaast past zij als specialist grondzaken de grondbeleidinstrumenten toe in de praktijk, zoals het vestigen van voorkeursrecht. 

Steffen van der Wielen

Steffen is adviseur grondzaken en planeconomie bij GrondGidsen. Steffen heeft ruim 20 jaar ervaring als commercieel projectontwikkelaar en heeft die voornamelijk opgedaan bij ontwikkelende bouwondernemingen. Zijn kennis en ervaring in met name woningbouwprojecten zet hij nu in om gemeentelijke opdrachtgevers op strategisch niveau te adviseren bij ruimtelijke vraagstukken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en scenarioanalyses, het opstellen van ontwikkel- en verwervingsstrategieën, advies over de inzet van grondbeleidsinstrumenten en het (her)onderhandelen met marktpartijen.

 Het sneller kunnen realiseren van voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen gaat Steffen aan het hart. Vanuit woningbouwversnelling levert hij daaraan graag zijn bijdrage.

Bruno

Bruno is de mentale steun en toeverlaat van het team. Hij ligt altijd klaar voor een knuffel en brengt extra gezelligheid op kantoor. 

Manon Janssen en Monique Koolen

Manon en Monique zijn als officemanagers de steun en toeverlaat van GrondGidsen. Hun primaire taak is ontzorgen, zodat het team zich kan focussen op de inhoud van de opdrachten en op de opdrachtgevers. 

Jouw naam op deze plek?

Wij drinken heel graag,  vrijblijvend, een kopje koffie of thee met je om de mogelijkheden te bespreken.

Scroll naar boven