ons werkveld

GrondGidsen maakt beleid in het ruimtelijk domein. Beleid dat direct of indirect een link heeft met grondzaken.
Foto: Gemeente Tilburg

Grondbeleid

GrondGidsen verleidt om de ideale route van grondpolitiek te kiezen. GrondGidsen maakt met het grondbeleid een duidelijk afwegingskader. Een grondbeleid dat laat nadenken welke positie de overheid wil innemen om ambities en doelstellingen te realiseren.

De positie die de gemeente neemt in het ruimtelijke krachtenveld, die haar de juiste mate van regie in de ruimtelijke ontwikkeling geeft. Grondbeleid dat de toepasbaarheid van instrumenten
koppelt aan de gekozen grondpolitiek.

Bovenwijkse voorzieningen

Een gemeente heeft ambities. Wil groeien. Meer woningen in een gezond en fijn woonmilieu. Dat vraagt om investeringen in voorzieningen, zoals een stadspark, meer fietspaden, een rondweg, een upgrade van het station. 

GrondGidsen helpt om de investeringsopgave in kaart te brengen. Welke investeringen zijn nodig en wat kosten ze? 

De volgende stap is om de rekening hiervan eerlijk en evenredig te verdelen. Wie heeft profijt van deze voorzieningen? Wat is de bijdrage voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen? 

GrondGidsen maakt een beleidsnota die uitlegt waarom en waarvoor een private ontwikkelaar een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen betaalt.

Kostenverhaal

In de nota kostenverhaal staan de kaders voor alle verhaalsmogelijkheden en financiële bijdragen die een gemeente bij ruimtelijke initiatieven heeft. Denk hierbij aan gebiedseigen kosten, bovenwijkse voorzieningen en financiële bijdragen. Een nota kostenverhaal geeft overzicht en inzicht voor zowel private partijen als de gemeente voor de toepassing van het kostenverhaal en de financiële bijdragen.

Erfpachtbeleid

Een gemeente kan erfpacht als middel inzetten om haar ambities waar te maken. Erfpacht als strategisch sturingsinstrument of als financieringsmiddel. Het erfpachtbeleid geeft duidelijke kaders hoe de gemeente omgaat met haar erfpachtportefeuille en hoe zij deze vorm van uitgifte strategisch kan inzetten als de situatie er om vraagt.

Compensatieregeling betaalbare woningbouw

In haar woonbeleid legt een gemeente haar ambitie om sociale (en middeldure) woningen te realiseren vast. De compensatieregeling betaalbare woningbouw geeft uitvoering aan deze ambitie van het woonbeleid. De compensatieregeling geeft de gemeentelijke koers weer; wat is de hoofdregel en in welke situaties is maatwerk mogelijk? 

Als een ruimtelijke initiatief zeer gewenst is, ondanks dat deze niet (geheel) voldoet aan de ambities uit het woonbeleid, kan een fysieke of financiële compensatie helpen om de ruimtelijke ontwikkeling te realiseren en de sociale woningen elders te realiseren. 

GrondGidsen geeft een duidelijk afwegingskader met financiële compensatiemaatregelen die zijn afgestemd op de specifieke gemeente.

Scroll naar boven